Kiếm Game

he thong ki nang Gangplank

Hệ thống kĩ năng của Gangplank trong Liên Minh Huyền Thoại

Sau khi được chỉnh sửa lại khá nhiều thì cái tên Gangplank lại tạo nên một cơn sốt lớn trong cộng đồng LOL, nhất là khi khả năng farm tiền đến cháy máy và giải hiệu ứng khống chế mạnh mẽ hơn trước. Không những vậy...
Scroll To Top